Statement N.V EBS: Geen sprake van spill transformator-olie

5 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 5 april 2018 – De N.V. EBS ontkent ten stelligste dat er transformator-olie in het milieu is terecht gekomen. Derhalve kunnen berichtgevingen hieromtrent als kwaadsprekerij en stemmingmakerij gekwalificeerd worden, meldt de EBS in een persbericht.

In de nabije omgeving van de trens waarvan beweerd wordt dat olie wordt geloosd, wordt afgewerkte smeerolie in vaten opgeslagen. Op regelmatige basis wordt dat, door een ter zake deskundige contractor, afgevoerd. Mogelijk dat bij deze handelingen een geringe hoeveelheid afgewerkte smeerolie is vrijgekomen en in de daar aanwezige trens terecht is gekomen. Echter, de hoeveelheid was van dien aard dat het geen schade kan berokkenen aan mens en milieu, schrijft de EBS verder.

Conform het milieubeleid van de N.V. EBS vindt er regelmatige monitoring plaats van alle bedrijfsprocessen casu quo handelingen waar er met olie en smeermiddelen gewerkt wordt. Indien noodzakelijk worden er direct mitigerende maatregelen getroffen.

-Bron: N.V EBS-