Strafinrichtingen krijgen ook aandacht van minister Getrouw

27 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 27 april 2018 – Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft gisteren een werkbezoek gebracht aan alle strafinrichtingen in Paramaribo en Wanica.

Het doel van het bezoek was om te zien hoe de inrichtingen in elkaar zitten, hoe het gesteld is met het personeel en natuurlijk ook met de delinquenten.

Zoals de traditie bij de verschillende korpsen, zijn de troepen geïnspecteerd door minister Getrouw en daarna ontvangen door het hoofd van het Korps Penitentiaire Ambtenaren, Regillio Blijd, de hoofden en onderhoofden van de drie inrichtingen.

De minister heeft een kort onderhoud gehad met de leidinggevenden van de drie inrichtingen en hun staf over de knelpunten zoals onderbezetting van de verschillende afdelingen, de overurenregeling, de zelfredzaamheid en de processen binnen de inrichtingen.

Blijd gaf aan dat de minster alle ondersteuning zal krijgen en de leiding van KPA kijkt uit naar het gesprek waar zij om de tafel zullen zitten om zaken tot in details te bespreken.

De bewindsman zegt dat hij nu beter geïnformeerd is over het tekort aan middelen en hij is er beter van bewust dat zonder de nodige middelen er niet adequaat kan worden overgegaan tot de bedrijfsvoering.

Getrouw gaf verder te kennen een heel goede samenwerking met alle inrichtingsdirecteuren te willen hebben. Reden waarom het nodig is dat zij vóór de werkbespreking alle knelpunten op een rij zetten en die als agendapunten meenemen.

“Als ministerie zal er geen belofte worden gedaan, maar er zal hard gewerkt worden om bepaalde knelpunten weg te werken”. De minister drukte de directeuren en hun staf op het hart om het personeel te blijven motiveren. Hij is tevreden met het Korps Penitentiaire Ambtenaren om het feit dat ondanks de knelpunten er toch goed werk wordt verricht.

-Bron: ministerie van Justitie en Politie-