Surinaamse burgerluchtvaart niet in gevaar

19 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 19 april 2018 – De Luchtvaartdienst weerspreekt berichten alszou het Surinaams luchtruim onveilig zijn. Middels een persbericht wordt de Surinaamse alsmede de internationale gemeenschap geinformeerd dat de Surinaamse burgerluchtvaart sector, voor wat betreft het gedeelte dat binnen de competentie van de Luchtvaartdienst valt, niet in gevaar is.

Momenteel staat de luchtvaartdienst op het punt het AHMS-systeem te upgraden naar het gewenst niveau. Het systeem is sinds de avond van 17 april buiten werking.
Nu is het back-up plan (contingency plan) van de Luchtvaartdienst in werking getreden en is die informatie ook gecommuniceerd met de overige buurlanden en luchtvarenden.
Het doel van het AHMS-systeem wordt geheiligd middels het in werking zijnde contingency plan. Het hebben van dergelijke plannen is een internationale vereiste.
Deze dienen om de operatie normaal en zo veilig mogelijk, voortgang te laten vinden als de primaire systemen uitvallen. Dit is een normaal feitelijk gegeven binnen de burgerluchtvaart sector.

Daarnaast werkt het Hoofd van de Luchtvaartdienst tezamen met de SATCA alsmede de leiding van het Ministerie OWT&C schouder aan schouder verder om het personeel van de luchtverkeersleiding het zo aangenaam en prettig mogelijk te maken tijdens hun shift.
Deze acties variëren vanaf de werkruimte tot de salariëring van het personeel.

Het Hoofd van de Luchtvaartdienst wenst nogmaals te benadrukken dat zij hoog in het vaandel heeft, het kunnen garanderen van een veilige vluchtuitvoering in het Surinaams luchtruim, zoals verwoord in de missie van de Luchtvaartdienst.

-Bronnen: ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie/NII-