Veiligheid samenleving heeft extra aandacht JusPol

14 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 14 april 2018 – Bezorgdheid vanuit De Nationale Assemblee en andere delen van de samenleving over de criminaliteit, wordt serieus genomen door het ministerie van Justitie en Politie. De surveillance in diverse gebieden zal verder worden opgevoerd.
Vanaf vorige week zijn er al extra maatregelen getroffen met betrekking tot de criminaliteitsbestrijding in het binnenland, vooral het Paramaccaans gebied.
In Paranam is er ook een speciale eenheid van de politie gestationeerd.

De zichtbaarheid van de politie en het verbeteren van de samenwerking tussen de politie en de burgerij geniet ook prioriteit binnen de aanpak van de criminaliteit.
Het ministerie doet er alles aan om het veiligheidsgevoel in de ruimste zin des woords terug te brengen binnen de samenleving en rekent ook op de bijdrage van elke burger.
Veiligheid is één van de 21 beleidsprioriteiten van de president voor het jaar 2018.

-Bron: ministerie van Justitie en Politie-