Volksgezondheid wil betere communicatie tussen patiënt en zorgverleners

25 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 25 april 2018 – Waarnemend directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Maureen van Dijk-Wijngaarde, wil spoedig verbetering brengen in de manier waarop er gecommuniceerd wordt met patiënten en hun naasten, door artsen en zorgverleners.
Volgens haar heeft het ministerie klachten ontvangen over hoe er informatie wordt verstrekt aan patiënten over hun diagnose.

Klik hier voor de video

Volgens van Dijk moeten belanghebbenden de juiste informatie krijgen over hun gezondheidstoestand. Patiënten moeten ook inspraak kunnen hebben op hun behandeling. Van Dijk deelt verder mee dat, volgens de klachten, patientën vaak niet positief zijn over hun ervaring met bepaalde artsen en zorgverleners als het gaat om informatievoorziening. Dit vraagstuk heeft de aandacht van het ministerie. De waarnemend directeur van Volksgezondheid stelt dat goede communicatie tussen zorgverleners en patiënten ook onderdeel is van kwaliteitszorg.

Klik hier voor de video

-Verslag: Clayton Hiwat, STVS Journaal/Camera: Ramkoemar Sewgobind-

-Bron foto: google-