Vrede centraal in toespraak Suriname tijdens 8ste Summit

15 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 15 april 2018 – Suriname heeft tijdens de 8ste Summit van de Amerika’s, bij monde van minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, het belang benadrukt van het betrekken van alle landen in discussies die van belang zijn voor vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling van het Westelijk Halfrond.

Voorts is benadrukt dat het versterken van democratisch bestuur, alsmede de bestrijding van corruptie belangrijke elementen zijn voor het verwezenlijken van duurzame ontwikkeling. De samenwerking op nationaal-, regionaal- en internationaal niveau, alsmede tussen de publieke en private sector, en het maatschappelijk middenveld, werd ook benadrukt.

De 8ste Summit van de Amerika’s, die op 13 en 14 april is gehouden, heeft geresulteerd in de aanname van een slotdocument, dat meer bekend staat als de “Lima Commitment”, waarin de landen zich uitspreken om gezamenlijk te werken aan het treffen van maatregelen voor het beteugelen van corruptie.

Deze topontmoeting wordt om de drie jaar gehouden in één van de landen op het Westelijk Halfrond. Het gastland Peru, van deze 8ste Summit, heeft als centraal thema gekozen “Democratic Governance against Corruption”.

Minister Yldiz Pollack-Beighle, die President Desiré Delano Bouterse, vertegenwoordigde, heeft in de marge van deze topontmoeting ook geparticipeerd in ontmoetingen van de CARICOM, die gehouden zijn met Premier Justin Trudeau van Canada en een vertegenwoordiging van het Amerikaans Congres. Deze ontmoetingen hadden onder meer tot doel de prioriteiten van de Caribische Regio te benadrukken.
Ook zijn er gesprekken gevoerd met onder andere: Bolivia, Brazilië en Guyana over de bilaterale samenwerking met die landen.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut, NII-
-Foto: ministerie van Buitenlandse Zaken –