Werkbespreking tussen BuZa en HC’s gevestigd in Suriname

20 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 20 april 2018 – Minister YldizPollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, heeft woensdag een werkbespreking gehad met de Honorair Consuls (HC’s) gevestigd in Suriname. Het doel was enerzijds de relaties tussen het ministerie en de HC’s te intensiveren en anderzijds deze nauwer te betrekken bij het leveren van een bijdrage aan de verdere verdieping van de bilaterale relaties met de landen, die zij vertegenwoordigen. Hiermede wil het ministerie zorgdragen voor een gezamenlijke inspanning teneinde de nationale ontwikkelings-doelen te realiseren.
Met reden van afwezigheid hebben totaal 19 van de 31 HC’s deelgenomen aan het gesprek.

Er zijn na de presentaties over het buitenlands beleid en de rol van de HC’s enkele afspraken gemaakt en besluiten genomen over het houden van regelmatig werkoverleg, herdenking van de dag van de HC’s op 12 maart, trainingen, en voorstellen gedaan voor een verder plan van aanpak.

-Bron: ministerie van Buitenlandse Zaken-