Winston Ramautarsing herkozen VES voorzitter

3 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vlnr: S. Debipersad, S. Raghoebarsing, W. Ramautarsing, N. Alberg-Blijd, J. Ramdat Tewarie

Dinsdag 3 april 2018 – Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), is Ir. Winston Ramautarsing, bij acclamatie, herkozen tot voorzitter van de vereniging. De overige bestuursleden zijn: John Ramdat Tewarie (ondervoorzitter), Steven Debipersad (secretaris), Naomi Alberg-Blijd (penningmeester) en Sadhana Raghoebarsing (commissaris). Dit bestuur zal in haar dagelijkse werkzaamheden worden ondersteund door Swami Girdhari en Reguillo Hira.

Op de ALV is door het Bestuur het Jaarverslag 2017 gepresenteerd inclusief de Financiële verantwoording. Tevens is het jaarprogramma en de bijbehorende begroting 2018 gepresenteerd en goedgekeurd.

De vereniging heeft voor dit jaar diverse activiteiten gepland, zoals de VES Scriptieprijs, de Beste Eerstejaars Economie Studiebeurs, veldbezoeken, CEO-talks, lezingen en discussieavonden, eventueel in samenwerking met andere organisaties.
Ook internationale samenwerkingen staan in het vizier, ondermeer met de Dutch Caribbean Economists.

Bron bericht: -Vereniging van Economisten in Suriname (VES)-
Bron foto: -Vereniging van Economisten in Suriname (VES)-