Zestien juristen geselecteerd voor VIO-opleiding

9 April 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 9 april 2018 – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 3 april, samen met het ministerie van Justitie en Politie (Juspol) en de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN), een aanvang gemaakt met de verkorte opleiding voor Vervolgingsambtenaren (VIO-opleiding).

Van de 42 kandidaten die hebben gesolliciteerd zijn 16 juristen, na een lange selectieprocedure door de Commissie VIO, geselecteerd om deze opleiding gedurende 20 maanden te volgen.

Het doel van de opleiding is om de geselecteerde kandidaten voldoende te vormen om als vervolgingsambtenaren te kunnen functioneren en het Openbaar Ministerie kwalitatief en kwantitatief te versterken. Er zijn nu maar 15 officieren werkzaam bij het OM, die belast zijn met de vervolging van strafbare feiten.

De waarnemend President van het Hof, Iwan Rasoelbaks, in grote lijnen op de bevoegdheden van een vervolgingsambtenaar en waarborging van het beroep. Hij vroeg de kandidaten om zoveel mogelijk competenties te ontwikkelingen om een evenwichtige keus te maken in het geding zijnde belangen van de samenleving.

JusPol directeur Marianne Chin a Fat, Procureur-generaal Roy BaidjnathPanday, de Advocaat-Generaal van het Hof van Justitie Carmen Rasam en de vertegenwoordiger van de Surinaamse Orde van de Advocaten Michelle Lau-Kersenberg, spraken hun lovende woorden en goede wensen uit aan de geselecteerde kandidaten.

Voor de opleiding zijn er 29 onderwijsactiviteiten uitgestippeld, verdeeld in een uitgebreide theoretisch gedeelte en afsluitend met een praktisch gedeelte, de stage.

-Ministerie van Justitie en Politie-