Beraad Politiebond opgeheven

12 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 12 mei 2018 – Een bespreking met minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft erin geresulteerd dat het beraad van de Surinaamse Politiebond (SPB), vrijdag per onmiddellijke ingang, is opgeheven.
Er is overeenstemming bereikt dat de achterstallige overuur tegoeden van politieambtenaren over diensten verricht op zon- en feestdagen, met terugwerkende kracht naar 1 mei 2017 zullen worden vergoed. Dit geldt ook voor ‘de ter beschikking uren’. Voortaan zullen diensten verricht op de zon- en feestdagen conform de wettelijke regelingen vergoed worden.

Over de verlovenkwestie zal er spoedig een oplossing worden bewerkstelligd. Over andere zaken zoals rechtspositionele aangelegenheden komen er binnenkort vervolggesprekken. Het bestuur van de SPB zegt zijn verantwoordelijkheid te kennen en doet er dus alles aan dat de dienstverlening naar de gemeenschap toe gelijk wordt genormaliseerd.

-Bron: Starnieuws/ Foto: gov.sr-