CBB uittreksels kosten voortaan SRD 5,-; overige tarieven ook aangepast

30 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 30 mei 2018 – Burgers zullen per 1 juni voor uittreksels en verklaringen uit de Centrale Burger Administratie in plaats van SRD 1,= nu SRD 5,= betalen. Een familieboek zal nu SRD 5,= kosten i.p.v. SRD1,=. Voor verklaringen uit het Inspectie-, Vreemdelingen- en Nationaliteitsbestand en voor Akten van de Burgerlijke Stand zal SRD 25 worden betaald. Het bedrag voor een Stamboom of inlichtingenstaat is nu gesteld op SRD 50 per A4 vel. Voor de verschillende reisdocumenten zal men ook iets meer gaan betalen. Zo zal voor een nationaal paspoort SRD 300 worden betaald. Bij beschadiging zal men SRD 400 moeten neertellen en SRD 500 bij verlies.

De kosten van de overheid om de dienstverlening dagelijks optimaal aan de gemeenschap te garanderen zijn verhoogd. “Het was meer dan noodzakelijk om die stap te maken”, zegt de waarnemend directeur van het CBB Natasha Arupa – Wong Swie San.

De materiaalkosten die de overheid uitgeeft voor dienstverlening waren niet meer realistisch en op basis daarvan is het besluit genomen om verschillende leges van diensten en producten van het CBB te verhogen. Daarnaast zijn de operationele- en loonkosten de afgelopen tijd ook toegenomen. De aanpassing van de leges is ook mede een uitvloeisel van het regeringsbeleid, dat gericht is op sanering van de staatsbegroting, waarbij niet alleen maatregelen in de uitgavensfeer noodzakelijk zijn, maar ook maatregelen die een opbrengstenverhogend effect hebben.

“Deze minimale aanpassingen zijn weloverwogen en goed onderbouwd, toen wij van het CBB het voorstel aan de minister van Binnenlandse Zaken hebben gedaan”, zegt de waarnemend directeur. Als voorbeeld haalt zij aan de hoogte van de tarieven van de verschillende reisdocumenten, een verhoging die misschien fors lijkt voor de burger. Maar de kosten die gepaard gaan om zo een reisdocument te maken zijn bijzonder hoog. Het zijn boekjes die bij een bepaalde speciale drukker van het buitenland worden besteld, er wordt met een speciale inkt uitgeprint en voor de upgrade en het onderhouden van de software wordt ook flink betaald. Dit alles heeft te maken met de beveiligingen van het document, welke naar internationale standaarden vereist zijn.

Het paspoort en ID-kaart zijn eigendommen van de staat, de burger is slechts houder van de documenten en wordt ook verantwoordelijk gehouden voor verlies of beschadiging hiervan.
Daarom doet Arupa – Wong Swie San het verzoek aan een iedere burger om verantwoordelijk om te gaan met alle staatsdocumenten. “Het kost de Staat veel geld om de documenten, waarop u als burger recht heeft, aan te bieden”, aldus de CBB-functionaris.

Hieronder de juiste nieuwe tarieven van de volgende diensten:
Familieboekje SRD 5,=
Verklaringen uit het Inspectie-, Vreemdelingen- en Nationaliteitsbestand SRD 5,=
Stamboom c.q. inlichtingenstaat (per A4 vel) SRD 50,=
Voor legalisatie van een document door de ambtenaar van de Burgerlijk Stand SRD 75,=
Nationaal paspoort SRD 300,=
Vervanging van een paspoort bij beschadiging SRD 400
Vervanging van een paspoort bij verlies SRD 500
Zaken paspoort SRD 500,=
Vervanging van een zaken paspoort bij beschadiging SRD 1.000,=
Vervanging van een zaken paspoort bij verlies SRD 1.000,=
Nood paspoort SRD 200,=

-ministerie van Binnenlandse Zaken/CBB-