Districtscommissarissen dienen begroting in

27 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 27 mei 2018 – Alle districtscommissarissen hebben conform artikel 54 van de Wet op Regionale Organen, vrijdag hun districtsbegroting over het dienstjaar 2019 aangeboden aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling.

De volgende stap is dat minister Dikan in conclaaf treedt met minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om hem de eerdergenoemde informatie te doen toekomen. De overige ministers komen ook in aanmerking voor de districtsbegrotingen zodat ze op de hoogte zijn wat de gemeenschap verlangt en dat de ministeries daarop inspelen. De bewindsman heeft de wens dat er een moment moet komen waarbij alle begrotingen van de ministeries geregionaliseerd moeten worden.

Over de inhoud van de begrotingen zelf vertelt de minister dat het overwegend gaat om de aanpak van veelal infrastructurele werken. De bedoeling is dat de districten naar een punt moeten waarbij de begroting uit eigen middelen gefinancierd wordt. Elk district heeft genoeg mogelijkheden om geld te verdienen, benadrukt de minister. Ook een district als Sipaliwini dat uitgestrekt is heeft naast de vele uitdagingen die potentie om financiën te genereren. De bewindsman gaf als voorbeeld aan de ontwikkeling van toerisme in dit district. Vanuit de overheid wordt er ook een beleid gevoerd waarbij bedrijven verplicht worden om een deel van hun inkomsten af te dragen aan het districtsfonds.

De Deken van de districtscommissarissen Margaretha Malontie geeft aan, dat het belangrijk is dat districten hun eigen begroting indienen. Deze bevatten plannen zoals door de ressortraads- en districtsraadsleden zijn opgesteld om te worden uitgevoerd. De plannen vloeien voort uit de eerder gehouden hoorzittingen. Malontie die dc is van Sipaliwini en wel het bestuursressort Pamaaka geeft aan, dat het district behoefte heeft aan het aanleggen van aanmeersteigers en de bouw van bestuurscentra. De volgende stap is dat de dc terug gaat naar het werkgebied om met actoren na te gaan hoe er projecten uitgevoerd kunnen worden.

-Nationaal Informatie Instituut-