EBS registreert 182 gevallen van stroomdiefstal

28 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 28 mei 2018 – Vanaf de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) haar beleid met betrekking tot stroomdiefstal heeft aangescherpt in juli 2017, zijn er 182 gevallen boven water gekomen. In maart 2018 was het aantal nog 134. Vanaf juli vorig jaar is er bij de EBS een speciale unit die belast is met het opsporen en onderzoeken van gevallen van onrechtmatig stroomverbruik.

Op het veld komt het team verschillende vormen van onrechtmatig stroomverbruik tegen zoals manipulatie van de meter, de uitvoerkabel, de huisaansluitkabel, de voorbeveiliging, energielevering aan derden, uitbreiding van de installatie boven het toegewezen vermogen en illegale aansluitingen.

Wanneer stroomdiefstal door de EBS wordt ontdekt, wordt de overtreder in de gelegenheid gesteld om het verschuldigd bedrag te betalen. In de meeste gevallen is men niet in staat dit bedrag in een keer te voldoen en biedt het bedrijf een betalingsregeling aan. Vanaf juli vorig jaar tot heden registreert de EBS 26 betalingsregelingen.

In de afgelopen 10 maanden zijn er in totaal bijna 400 meldingen van stroomdiefstal geregistreerd, waarvan meer dan de helft afkomstig is van intern onderzoek en het ander deel afkomstig was van tips uit de samenleving. Opvallend is dat van dit aantal externe tips minder dan 15% van de gevallen inderdaad sprake was van stroomdiefstal. De oorzaak kan liggen in het feit dat de samenleving niet weet hoe stroomdiefstal te herkennen.

Tegelijkertijd is het voor de EBS een uitdaging om mensen te leren hoe stroomdiefstal te identificeren zonder dat deze informatie misbruikt kan worden voor het plegen van onrechtmatig stroomverbruik.
Voor de unit die stroomdiefstal onderzoekt is het nog steeds een uitdaging om bij controlewerkzaamheden de kilowattuur meter van sommige klanten te benaderen. Mensen laten na de keuring bijvoorbeeld een garage aan het woonhuis bouwen waardoor de meter niet meer zichtbaar/toegankelijk is. De meter dient volgens de algemene-en aansluitvoorwaarden van de EBS zichtbaar/toegankelijk te zijn voor de EBS.

Stroomdiefstal is een illegale handeling die niet alleen de EBS financieel en materiaal schaadt, maar die ook brandgevaar en elektrocutie kan veroorzaken.

-NV EBS-