Financiën waarschuwt voor valse berichten via sociale media

22 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 21 mei 2018 – Naar aanleiding van valse berichten via sociale media doet het ministerie van Financiën een dringend beroep op de samenleving, zich niet te laten misleiden en waarschuwt een ieder om zijn/haar bankgegevens en personalia niet te delen via met name sociale media, daar derden (malafide kredietverstrekkers) voordeel daaruit zullen/kunnen halen. Ten overvloede attendeert het ministerie de samenleving erop dat de ministerie van Financiën op geen enkele wijze leningen aanbiedt of kan afsluiten voor of met individuele personen, daar dit niet tot haar taakstelling behoort.

In een persbericht geeft het ministerie aan, recentelijk klachten te hebben ontvangen vanuit de samenleving dat er via sociale media middels een nepprofiel, iemand of een instantie zich uitgeeft als te zijn de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad.
Er wordt gebruik gemaakt van een valse oftewel fake account via sociale media, met name facebook, op naam van de minister en hiermee wordt de samenleving misleidt dat zij in aanmerking kan komen voor leningen tegen lage rentepercentages.
Deze berichtgevingen berusten niet op waarheid, benadrukt het ministerie.

ministerie van Financiën-

-Bron foto: google-