Governor Gersie geeft update over monetaire situatie

26 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 26 mei 2018 – Governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname, geeft in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut aan wat de laatste ontwikkelingen zijn op monetair gebied. Met betrekking tot het bedrag van ruim Euro 19 miljoen in de kwestie met de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie aldaar wenst de Governor vooralsnog geen andere reactie te geven dan te volstaan met hetgeen eerder door de Bank is gesteld. Dit vanwege afspraken met alle betrokken partijen om ten aanzien van dit vraagstuk een persstilte te betrachten. De Centrale Bank van Suriname blijft in overleg met het Openbaar Ministerie in Nederland om deze zaak op te lossen.

Het kelderen van de koers van de Euro heeft volgens Gersie ook te maken met de huidige ontwikkelingen met het Openbaar Ministerie in Nederland. Het moet verder ook bezien worden tegen de achtergrond van de werking van het vraag- en aanbodmechanisme, waarbij er momenteel een groot aanbod is en tegelijkertijd ook een groot overschot aan deze munteenheid in de gemeenschap vertelt de Centrale Bank autoriteit. Wat ook duidelijk is dat er nu verminderde afzet is vanwege de ontstane situatie.

De Governor waarschuwt voor het gevaar dat speculanten gebruik zullen maken van deze situatie. Gersie geeft aan dat de situatie nauwlettend in de gaten wordt gehouden en dat de moederbank pragmatisch met deze kwestie omgaat. Simpel vertaald houdt het in dat de CBvS kijkt wat er zich voortdoet en hoe zij zo goed als mogelijk daarop kan inspelen om te voorkomen dat de veiligheid van het financieel systeem in gevaar wordt gebracht.

Ten aanzien van de monetaire reserve zegt de Governor dat gelet op de eerdergenoemde ontwikkelingen er een dip is opgetreden. Dit omdat de Centrale Bank de lokale banken te hulp moet schieten maar ook omdat de moederbank een deel van de importbehoefte van het land voor haar rekening neemt. De banken hebben internationale verplichtingen die zij moeten nakomen. De recente ontwikkelingen hebben naar zeggen van de Governor als consequentie dat de aanvulling van hun saldi in het buitenland minder is geworden. Vanuit haar verantwoordelijkheid heeft de CBvS gemeend de banken tegemoet te komen. Gersie geeft aan dat de monetaire reserves van moment tot moment wijzigen en verwacht dan ook dat die wederom zullen toenemen.

In een eerder stadium had de monetaire autoriteit aan het NII te kennen gegeven dat hij voor dit jaar een inflatie van beneden de 10% verwacht. Deze verwachting staat volgens de Governor nog steeds recht overeind. Op basis van de informatie vanuit het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), het bankwezen, de overheid en op basis van internationale ontwikkelingen, kan worden ingeschat welke veranderingen optreden in de liquiditeiten en welke vraag op basis daarvan kan worden uitgeoefend. Tot nu toe is het beeld niet gewijzigd zegt Gersie.

Gersie geeft aan dat er in Suriname nog veel werk te verzetten is als het gaat om zaken doen het verrichten van betalingen. De monetaire autoriteit roept op om de Surinaamse munteenheid beter te waarderen. Handelen vanuit de gedachten dat er geen vertrouwen is zal maken dat niemand de eigen munt zal waarderen in het betalingsverkeer. De CBvS is bezig na te gaan welke programma’s kunnen worden uitgevoerd om de samenleving te stimuleren om zich anders op te stellen in vooral het binnenlands handels- en betalingsverkeer.

-Nationaal Informatie Instituut-