Heilige maand Ramadan begonnen

16 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 16 mei 2018 – Voor miljoenen moslims over de hele wereld is de Ramadan (vastenmaand) begonnen die duurt tot 14 juni. Ook in Suriname zijn er veel moslims, die vasten. De maand Ramadan is een heilige maand binnen de Islamitische gemeenschap, waarbij het een plicht is voor alle moslimbroeders en -zusters om te vasten.

Tijdens deze periode wordt de mens, in deze de vastende, in een speciale gelegenheid gesteld om veel meer goede daden te verrichten. Ook wordt er extra aandacht geschonken aan verdraagzaamheid, vrijgevigheid, liefdadigheid en saamhorigheid. Vasten leert de mens om de baas te zijn over begeerten en lusten. Verder dient vasten om het inlevingsvermogen in de armen en behoeftigen te versterken en het respect in de medemens en in God te vergroten. Elke dag dat men vast, wordt als een overwinning gezien. Verder probeert men de intermenselijke relaties te verbeteren en zoveel mogelijk liefdadigheid te tonen.

Naar het voorbeeld van de profeet Mohammed vasten moslims in deze maand gedurende de dag (van zonsopkomst tot zonsondergang). Vasten is één van de vijf zuilen van de islam. Zieken, zwangere vrouwen, militairen in oorlogstijd, jonge kinderen, reizigers en alle anderen voor wie het vasten een bedreiging vormt voor de gezondheid (denk bijvoorbeeld aan mensen met suikerziekte) of vertragend werkt op herstel van een ziekte, zijn niet verplicht om te vasten.

Gedurende de vastenmaand wordt er elke avond een gebedsdienst gehouden in verschillende moskeeën.
Na de maand ramadan volgt het suikerfeest, Eid Ul Fitre, dat gevierd wordt met familie en vrienden.

-Bronnen: Google/NII-