Juspol minister neemt deel aan Caricom – SICA meeting

31 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 31 mei 2018 – In de marge van de high level meeting Caricom- SICA heeft de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw deelgenomen aan de Council for National Security and Law Enforcement (CONSLE) meeting te Santo Domingo. Deze council van ministers zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de regionale veiligheidsagenda van de Caricom. De ontmoeting was van 23 tot en met 25 mei 2018.

Aan de orde zijn gekomen verschillende veiligheidsvraagstukken, zoals georganiseerde criminaliteit, mensenhandel, cybercrime, terrorisme, maritieme strategie en het opzetten van een Interregionale Task Force. Dit alles is voor het bestrijden van criminaliteit en geweld binnen de Caricom. Verder zijn zaken als wetgeving besproken die van belang zijn voor de regio. Er is daarbij ingegaan op onder andere het uitleveringsverdrag en het verdrag betreffende financiële middelen verkregen uit criminele activiteiten. Verder is er ook gekeken naar het informatiesysteem van internationale personen- en goederenverkeer.

Hoogtepunt tijdens deze meeting was de samenwerkingsovereenkomst met de Central American Integration System (SICA), vertegenwoordigd door acht landen van Centraal America en Caricom. Het gaat hierbij erom dat deze landen zullen samenwerken op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit, het delen van intelligence en informatie en het verzorgen van trainingen. Hiermee wordt de relatie tussen de regio’s verdiept om zodoende te geraken tot vrede en veiligheid van onze mensen.

Op deze meeting heeft de minister van Justitie en Politie namens de Regering van Suriname benadrukt de belangrijkheid van regionale samenwerking en haalde het recente geval van zee piraterij in onze wateren aan. Verder gaf hij aan dat een land niet alleen aan veiligheid kan werken, maar dat we als regio samen moeten doen. Hiervoor zijn er acties en leiderschap nodig.

De delegatie bestond verder uit de directeur Operationele Diensten van het ministerie van Justitie en Politie, Lucretia Redan, en vertegenwoordigers van de Dienst Nationale Veiligheid (DNV).

-Nationaal Informatie Instituut-