Minister Ferriër ontvangt onderwijsbonden voor kennismakingsbezoek

25 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 25 mei 2018 – Minister Lilian Ferriër van Onderwijs, Wetenschap & Cultuur heeft de besturen van verschillende onderwijsbonden ontvangen voor een kennismakingsbezoek. Tijdens dit bezoek stelde de minister dat er grote onderwijshervormingen plaatsvinden in het Caribisch gebied en dat Suriname daar ook deel van wil zijn. Om hieraan invulling te geven is er door de CARICOM lid landen een strategie ontwikkeld, waarbij de verschillende onderwijsniveaus naadloos op elkaar aansluiten.

De ‘Human Resource Development 2030 Strategy’ is in 2017 goedgekeurd door de CARICOM staatshoofden. Ook in Suriname zullen aan de hand van dit nieuw systeem onderwijshervormingen plaatsvinden, die gericht zijn op een betere aansluiting met het Caribisch gebied. In deze strategie staat ruime aandacht aan de ontwikkeling van de factor mens centraal.

Het Early Childhood Development programma, dat begint bij kinderen van twee jaar, is hier ook deel van. Het onderwijssysteem op de basisschool zal drastisch gewijzigd worden.
Minister Ferriër hield de vertegenwoordigers van de onderwijsbonden ook voor dat er vooral op het gebied van tertiair onderwijs veel zal moeten gebeuren m.b.t. de bacheloropleidingen. “Transparantie en verantwoording zijn hierbij de sleutelwoorden”, gaf zij aan, “want het kan niet zo zijn dat iedereen een bacheloropleiding in elkaar kan zetten en dit aanbiedt.” Indien in het verleden inzake deze opleidingen bepaalde verkeerde besluiten zijn genomen, moeten deze teruggedraaid kunnen worden, omdat er zowel regionaal als binnen Latijns-Amerika wordt gewerkt aan het nivelleren van de bacheloropleidingen. Dit om de gelijkheid qua niveau aan te houden.

Andere prioriteitsgebieden werden door de minister aan de bondsbesturen voorgehouden: wetgeving, het opzetten van een leerling volgsysteem, het BEIP Programma met daaruit voortvloeiend trainingen voor de leerkrachten. Zij benadrukte ook dat ze niet tegen leerkrachten is. Haar bezorgdheid ligt echter bij het onderwijsaanbod en de output. Er zijn dropouts vanaf het 1ste leerjaar, een hoog aantal zittenblijvers en het aantal leerlingen dat de lagere school binnen de nominale tijd afrondt, is bijzonder laag. Dit is geen goede output benadrukte de bewindsvrouw. Zij stelde verder dat leerlingen geen goede aansluiting vinden op het beroepsgericht onderwijs.

Met aandacht luisterde de minister naar de vertegenwoordigers van de onderwijsbonden, die na haar betoog in de gelegenheid werden gesteld met eigen aandachtspunten in te komen. De minister gaf in alle eerlijkheid toe dat zij geen invulling kan geven aan alles dat naar voren is gebracht. Zij hield de aanwezigen voor dat het principe van ‘geven en nemen’ heel belangrijk is.

Communicatie is het sleutelwoord en we moeten verbeteren wat reeds in gang gezet is. We moeten daarbij bereid zijn alle aspecten mee te nemen in de planning.” De minister concludeerde dat zowel zij als de onderwijsbonden op één lijn zijn: de leerprestatie/ de output moet omhoog. De bonden zijn opgeroepen voor een vervolg bespreking in de volgende maand, waarbij de aandachtspunten vooraf opgestuurd zijn, zullen worden besproken.

-ministerie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur/NII-