Minister Getrouw niet bekend met oplichtingszaak ondernemers door LVV

22 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 22 mei 2018 – In een persbericht geeft het ministerie van Justitie en Politie aan dat minister Stuart Getrouw geen kennis draagt van een oplichtingszaak die zich bij het ministerie van LVV zou hebben voorgedaan.

In een krantenartikel van dinsdag 15 mei met als onderwerp “Ondernemers voelen zich opgelicht door LVV” staat vermeld: “Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (JusPol) heeft aangegeven, dat er geen vinger gewezen kan worden naar de huidige minister Lekhram Soerdjan, omdat hij niets afweet”.

De bewindsman heeft ook nimmer met de media gecommuniceerd aangaande dit onderwerp, staat verder in het persbericht.

Tijdens een bijeenkomst op vrijdag 11 mei van de ministers van Juspol en Openbare Werken, Transport en Communicatie met het Visserscollectief heeft een onderneemster aangehaald dat arbeiders in het verleden hadden betaald voor visserspasjes bij LVV, maar daarvan is er niets in orde gekomen.
Minister Getrouw reageerde hierop als volgt: “Ik kan mij wel voorstellen dat jullie een naar gevoel ervan hebben overgehouden. Er is een andere minister. Niet dat de vorige een negatief beleid had, maar deze is nu wel bezig om het één en ander in orde te maken. Ik begrijp best wel dat de noodzaak hoog is”. De minister heeft nimmer aangeven dat er geen vingerwijzing gedaan moet worden naar de huidige minister van LVV, Lekhram Soerdjan, en dat de LVV-minister niets afweet van de oplichting.

Na het lezen van het betreffend artikel is minister Getrouw direct in contact getreden met de redactie van het dagblad in kwestie en zijn misnoegen hieromtrent geuit.
De justitieminister is voorstander van de juiste weergave van informatie en wenst onder geen enkele beding dat de samenleving misleidt wordt door negatieve verslaggeving. De minister heeft respect voor de pers, maar hij wil geen deelgenoot zijn van misleidende informatie naar de samenleving toe.

-ministerie van Justitie en Politie-