Minister Getrouw praat met politiebond

11 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 11 mei 2018 – Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie zal vandaag het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB) antwoorden op grieven die aangekaart zijn donderdagavond. De bewindsman heeft het bestuur ontvangen nadat de algemene ledenvergadering besloten heeft in beraad te gaan.

De bestuursleden van de SPB voeren aan dat sinds hun aantreden twee jaar terug de problemen worden besproken. Getrouw is de vierde minister op Justitie en Politie aan wie de structurele problemen worden voorgehouden. Een heet hangijzer is vergoeding van overuren en het vervallen verklaren van verlofdagen. Hoewel in de Personeelswet is aangegeven dat voor nationale vrije dagen, 200% moet worden betaald, blijft dit uit. Deze kwestie is twee jaar geleden met de werkgever besproken. Steeds wordt aangegeven dat het rondkomt. De druppel die de emmer deed overlopen is dat meegedeeld is dat ook deze maand de 200% betaling voor de Paasdagen, die opgebracht waren op de staten, niet doorgaat.

Leden hebben hun misnoegen kenbaar gemaakt aan het bestuur. Hierop is een spoed algemene vergadering gehouden donderdag. De SPB blijft in beraad totdat zwart op wit invulling wordt gegeven aan eisen die zijn gesteld.

-Bronnen: starnieuws/politie.sr-