Ministerie Sport- en Jeugdzaken en China breiden samenweking uit

17 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 17 mei 2018 – Ambassadeur Zhang Jinxiong van de Volksrepubliek China heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalini Gopal. Tijdens het bezoek is onder meer van gedachten gewisseld over sport en de jeugd.
Met de steun van de Chinese ambassade is er de afgelopen tijd een reeks van projecten uitgevoerd, waaronder de bouw van het Sophiaslust gemeenschapscentrum. Op het gebied van sport bestaat er eveneens een goede samenwerking met de ambassade.

Via de schaakbond was er een uitwisseling tussen Chinese en Surinaamse schakers.
Ambassadeur Jinxiong deed in dit kader het voorstel aan de minister om martial arts te implementeren in het sport- en jeugdbeleid, ten behoeve van de vorming van jongeren in ons land. Door martial arts te beoefenen worden discipline, zelfbeheersing en andere vaardigheden bijgebracht.

De Ambassadeur gaf hierbij aan dat China een bijdrage kan leveren op het gebied van dans en culturele expressie, voor verdere integratie van de Surinaamse en Chinese jeugd.
Niet alleen danslessen, maar ook andere culturele expressievormen, die een positieve impact kunnen hebben op het Surinaamse kind, kunnen worden verzorgd in de jeugdcentra van het ministerie.

De intentie werd uitgesproken tussen beide partijen om de bestaande concept samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van de sport- en jeugdontwikkeling ter versteviging en uitbreiding van de samenwerking tussen beide landen, binnen korte termijn te ondertekenen.

-ministerie Sport- en Jeugdzaken-