Nationale registratie kunst en cultuur sector

6 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 6 mei 2018 – Het Directoraat Cultuur zal een ā€˜Nationale Registratieā€™ houden om de lokale kunstā€“ en cultuursector in kaart te brengen. Het is bestemd voor beoefenaars van verschillende ambachten, maar ook musici, artiesten, schilders, dichters, DJā€™s en anderen. De personen betrokken bij deze registratie zijn uitgebreid ingelicht.
Alvorens over te gaan tot de ā€˜Nationale Registratieā€™, zal tot juni een pilot-registratie worden gehouden in het verzorgingsgebied Paramaribo Noord-Oost.

De ā€˜Nationale Registratieā€™ zal uiteindelijk leiden tot het opzetten van een digitale database. Deze database zal een belangrijke aanwinst moeten zijn voor het uit te voeren cultuurbeleid. Het doel van dit project is om te komen tot een duidelijk overzicht van de omvang van de kunst- en cultuursector in Suriname.

Internationaal wordt het belang van Cultuur, als te zijn een indicator voor duurzame ontwikkeling op sociaal economisch vlak, steeds meer erkend. De kunst- en cultuursector in Suriname is zeer divers. Echter, als het gaat om dataverzameling is er tot op heden weinig diepgaand onderzoek gedaan naar de volledige strekking van deze sector.

De registratie staat onder super visie van het Directoraat Cultuur en wordt uitgevoerd in samenwerking met het Commissariaat Paramaribo Noord-Oost.

-Nationaal Informatie Instituut-