Nieuwe generatie Veiligheidsbesluiten nemen vorm aan

24 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 24 mei 2018 – De voorbereidingen voor het vaststellen van nieuwe en aangepaste veiligheidsvoorschriften door de Commissie Veiligheidswetgeving vorderen gestaag. Het ligt in de bedoeling dat de verschillende voorschriften in de vorm van veiligheidsbesluiten binnen 5 maanden toegevoegd kunnen worden aan de Arbeidsomstandighedenontwerpwet.

Deze besluiten zijn nodig om de wet te completeren en voor de uitvoering ervan. De Staatsraad heeft intussen het ontwerp in behandeling genomen, maar zal pas advies uitbrengen aan de President om het ter behandeling aan te bieden aan de Nationale Assemblee (DNA), nadat de definitieve veiligheidsbesluiten af zijn. Voorlopig is aan minister Soewarto Moestadja van Arbeid een bundel met 14 concept besluiten aangeboden. Deze besluiten moeten nog worden voorzien van de bijdrage van externe experts in samenwerking met de Vereniging van Veiligheidsdeskundigen.

De Arbeidsomstandighedenwet zal de huidige Veiligheidswet van 1947 geheel vervangen, omdat de oude wet schromelijk te kort schiet in het voorkomen van ongevallen en ziekten veroorzaakt door het werk. Het ontwerp van de nieuwe wet is een jaar geleden voltooid door de commissie. Deze wet zal moeten bevorderen: gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers. Voor de Arbeidsinspectie zal deze wet het nieuwe wapen betekenen tegen de negatieve trend van de afgelopen jaren, waarbij jaarlijks steeds meer beroepsziekten, bedrijfsongevallen en ongelukken met dodelijke afloop plaatsvinden.

Gepland is om in oktober 2018 de definitieve besluiten aan de minister aan te bieden. De verwachting is dat meteen hierna de Arbeidsomstandighedenwet en de 14 bijbehorende Veiligheidsbesluiten ter goedkeuring worden aangeboden aan DNA. In de tussentijd heeft de minister de voorlopige besluiten in bestudering om waar nodig bij te sturen.

-ministerie van Arbeid/NII-