Openbare Werken houdt landelijke lijnbus herregistratie

17 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 17 mei 2018 – Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is gestart met een landelijke herregistratie van lijnbussen. Deze herregistratie, die duurt tot en met 7 juni, wordt gedaan in het kader van de landelijke ordening van het openbaar vervoer.

De aanleiding hiertoe is dat er valse en vervallen beschikkingen in de omloop zijn. Ook is gebleken dat het totaal bestand van het hoofd openbaar vervoer niet klopt met het totaal bestand van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie, PLO. Het ligt in de bedoeling dat alle dossiers in orde worden gemaakt voor de goede gang van zaken.

Van de lijnbushouders wordt verwacht dat zij zich aanmelden voor de herregistratie met de aangegeven bescheiden te weten, documenten van de vergunninghouder/bushouder: kopie rijbewijs, kopie ID kaart, kopie verzekering, originele en kopie van laatst getekende beschikking, keuringsbewijs, nummerbewijs. In geval de chauffeur voor de herregistratie gaat dient die een kopie rijbewijs en kopie ID kaart mee te nemen.
Deze herregistratie geschied dagelijks van 08:00uur tot 13:00uur volgens een rooster die reeds bekend is bij de bus houders.

Indien er tot op de dag van 7 juni 2018 geen gevolg wordt gegeven aan deze oproep zal de vergunning/beschikking per onmiddellijk worden ingetrokken, of van rechtswege vervallen worden verklaard. Het ministerie maakt verder bekend dat indien men niet over de vereiste documenten beschikt men niet geregistreerd zal worden. Ook zal er geen verlenging plaats vinden van deze herregistratie periode.

ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie-