Planning 145 jaar Hindustaanse Immigratie in afrondende fase

31 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 31 mei 2018 – Na de installatie van de Nationale Commissie ter herdenking van 145 jaar Hindustaanse Immigratie, 155 jaar Keti Koti en 165 jaar Chinese Immigratie – afgekort NatCom Jubileumjaren 2018, door de minister van Binnenlandse Zaken ad interim, Stephen Tsang is er een aantal stappen gemaakt.

De commissie heeft als hoofdtaak de President en de Regering te adviseren betreffende de wijze waarop het jubileumjaar van de drie bovengenoemde momenten uit onze historie, door de natie, op een gepaste en succesvolle wijze kan worden herdacht: Samen met elkaar, gecoördineerd en landelijk.

Om nadere invulling te geven aan Samen Met Elkaar, is er in goed overleg met de deken van de Districtscommissarissen, Margaretha Malontie, stappen gezet om te komen tot een Nationale Herdenking van 145 jaar Hindustaanse Immigratie op 5 juni. In alle distrikten is met vereende krachten gekeken naar manieren om invulling te geven aan de dag. De voorstellen zijn reeds ingediend.

Activiteiten in de districten varieren van recreatieve en sportevenementen op scholen,
spreekcontesten, kinderspelen, activiteiten voor senioren burgers, filmavond voor jongeren, miniexpo’s en ontvangsten van burger op de dag zelf.

De Nationale Commissie viering 145 jaar Hindustaanse Immigratie heeft een lijvig programma van activiteiten in elkaar gezet met als hoogtepunt een Culturele manifestatie op het Onafhankelijkheidsplein op 5 juni.

-Commissie Jubileumjaren 2018-