Politiebond in beraad

10 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 10 mei 2018 – Tijdens een spoed algemene ledenvergadering is vanmiddag besloten dat politiebond in beraad gaat. De Central Meldkamer, Parketwacht, Cellenhuisdiensten en Bestrijding Zware Criminaliteit zijn uitgezonderd. Alle overige leden zijn opgeroepen zich aan te melden bij de Politie Academie.

De motie van de Surinaamse Politie Bond is alsvolgt:

Overwegende:

dat al bijkans 2 jaren, politieambtenaren structureel in hun rechtspositie worden geschaad, ondanks er wettelijke regelingen zijn mbt de betaling van overuren aan politieambtenaren voor verrichte werkzaamheden op zondagen en met de zondagen gelijkgestelde feestdagen, TB uren en verlovenregeling.

Dat er dienaangaande tevens directieven werden gegeven door de minister van JusPol aan de korpsleiding;
Dat hieraan nimmer uitvoering is gegeven;
Dat politieambtenaren hierdoor in hun rechtspositie zijn geschaad;
Dat dit onrechtmatig handelen van de werkgever niet langer kan worden geaccepteerd;

Heeft besloten,
Per ingaande donderdag 10 mei 2018 omstreeks 16.30 uur in beraad te gaan en te blijven in de Politieacademie, totdat dit onrechtmatig handelen van de werkgever wordt gecorrigeerd met twk.

Het bestuur van de bond heeft bij verschillende bureaus leden laten ophalen, omdat die zouden worden verhinderd de bondsvergadering bij te wonen. In een colonne reden de leden op de fiets en in de auto door de binnenstad, naar de politie academie aan de Commewijnestraat. Onderweg werd een, volgens bondsvoorzitter Raoul Hellings, onverwachte stop gemaakt bij het parlementsgebouw waar de openbare vergadering gaande was. Er zou sprake zijn van een breuk in de colonne. Enkele parlementsleden liepen naar buiten om te kijken wat er aan de hand was.

-Bronnen: starnieuws/dwtonline –