Pré-College verruimt toegang tot Bacheloropleidingen

8 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 8 mei 2018 – Als onderdeel van haar verantwoordelijkheid om onderwijsvernieuwingen door te voeren, die gebaseerd zijn op 21-eeuwse vaardigheden, waaronder ook het beheersen van moderne technologieën, heeft het MINOWC in 2014 een aantal nieuwe opleidingen geïnitieerd. Die opleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met The International Institute of Education for Development (IIED).

Uniek binnen het Surinaams onderwijs is dat er in de maand juni een aanvang wordt gemaakt met de Pré-College, in het kader van Life Long Learning. De Pre-College is bedoeld om personen, die om welke reden dan ook hun middelbare schoolopleiding niet hebben afgerond, een kans te bieden om toch een bacheloropleiding te volgen bij de IIED.
Dit is het model van de Open Universiteit in Nederland en vele andere landen in de wereld, aldus Dr. Marie Levens, onderwijskundige, die geadviseerd heeft bij het opzetten van deze opleidingen.

Studenten die zich aanmelden voor de pre-college moeten een denkvermogen op MULO+ niveau hebben. De Pré-College zal hen op zodanige wijze voorbereiden dat zij in staat zijn om de IIED-bacheloropleidingen met succes te kunnen doorlopen. De cursus duurt 12 weken per module en wordt afgesloten met een certificaat. Dit certificaat is geen vervanging van een middelbaar schooldiploma, maar het geeft wel toegang tot IIED’s Bachelors programma’s die Toegepast Wetenschappelijk van aard zijn.

Met aanvang van het collegejaar 2017-2018 is de Bacheloropleiding ‘Applied Science & Computing’ van start gegaan. Het doel van deze opleiding is om technisch hoogopgeleide ICT deskundigen af te leveren aan de zakenwereld. De onderwerpen die onder andere besproken zullen worden zijn: Technology for the Workplace, Data Analyses & Statistics, Problem Solving & 21st Century Skills. Deze opleidingen zijn gebaseerd op een onderliggende filosofie van competence- based, research-based en project-based learning.

De bacheloropleiding ICT telt twee specialisaties, namelijk een Pedagogical track en een professional track. De pedagogical track, ICT in Education, is in 2014 van start gegaan en heeft vorig jaar 69 afgestudeerden afgeleverd. Vermeldenswaard is dat dit aantal gelijk is aan een slagingspercentage van 85%. Deze afgestudeerden functioneren op verschillende onderwijsniveaus en zetten zich in voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
In augustus dit jaar studeert de tweede groep studenten af.

Het MINOWC nam het initiatief voor de opzet van de ICT-opleidingen om een transitie te bewerkstelligen waarbij traditioneel gericht onderwijs plaats zal moeten maken voor competent gericht onderwijs. IIED is de uitvoerder van deze moderne opleidingen. Alle opleidingen worden verzorgd door professoren die verbonden zijn aan internationaal gerenommeerde universiteiten uit de USA, Europa en Latijns-Amerika, zoals de George Mason University (USA) en de Vrije Universiteit van Brussel (België) Johns Hopkins University in de Verenigde Staten van Amerika, top 2 universiteiten in Mexico, Puerto Rico en Columbia.

-ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur-
-Foto dr. Marie Levens: google-