President beëdigt twee nieuwe leden OKB

19 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 19 mei 2018 – Drs. Raj Jadnanansing en Drs. Steven Mac Andrew zijn door de president Desiré Bouterse, benoemd tot leden van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). De beëdiging vond vrijdag plaats in het presidentieel paleis.
Het staatshoofd gaf aan dat met deze beëdiging eveneens wordt voldaan aan het gestelde in de wet, om het onafhankelijk kiesbureau, dat als toezichthouder fungeert tijdens de verkiezingen, op tijd gereed te hebben.

Raj Jadnanansing gaf in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) aan het een bijzondere eer te vinden om zo een rol te mogen vervullen. Om de verkiezingen te mogen controleren, en zelfs als bindend te verklaren als alles goed gaat, vindt hij een bijzondere en eerbiedwaardige uitdaging.


Voor Steven Mac Andrew is de eerste stap te leren wat de functie precies inhoud. Op die manier zal hij op zijn eigen wijze een bijdrage kunnen leveren aan een richtig verloop van de komende verkiezingen. Het toezicht van het OKB is gebaseerd op de fungerende wettelijke regelingen waardoor haar onafhankelijkheid gegarandeerd blijft.

“In tegenstelling tot wat velen denken is de bemoeienis van de regering beperkt tot het faciliteren van de organisaties van de verkiezingen en het verstrekken van financiële middelen voor het houden van de algemene vrije en geheime verkiezingen. Voor mij als president is één taak weggelegd, om in vóórkomende gevallen op te treden als beroepsinstantie”, sprak de president. Het staatshoofd hoopt met deze inzichten dat in het bijzonder de pers de samenleving optimaal zal informeren en begeleiden.

Mr. Jennifer Van Dijk – Silos is op 9 februari door de president herbenoemd tot voorzitter van het OKB. De organen die betrokken zijn bij de algemene vrije en geheimen verkiezingen zijn het Onafhankelijk Kiesbureau, het Centraal Hoofd Stembureau, de hoofdstembureaus en de stembureaus.

-Nationaal Informatie Instituut-