Regering garandeert veiligheid

25 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 25 mei 2018 – De regering van de Republiek Suriname heeft serieus nota genomen van de Facebookoproep waarin een ernstig dreigement wordt geuit indien de eis van vrijstelling van twee gevangenen niet wordt ingewilligd.

Onder leiding van president Desiré Bouterse zijn verschillende kopstukken bij elkaar geweest in een spoedoverlegmoment. De regering biedt de verzekering dat de situatie onder controle is en heeft daartoe alle nodige maatregelen genomen. De overheid garandeert de veiligheid op en rondom schoolinstellingen en andere belangrijke objecten. Het onderwijsproces hoeft derhalve niet onderbroken te worden.

Verder wordt vanuit de veiligheidstroepen het verzoek gedaan aan de samenleving om informatie die binnen de gemeenschap leeft door te geven aan de politie. Vermeldenswaard is dat berichten als zouden schoten zijn gelost nabij het scholencomplex aan de Passiebloemstraat, absoluut onjuist zijn.

De regering wenst middels deze verklaring ernstig te benadrukken dat zij niet zal schromen om bij voortzetting van soortgelijk gedrag op social media, waarbij ontregeling van de samenleving wordt bewerkstelligd, de nodige maatregelen te treffen teneinde de nodige rust te garanderen.

Tenslotte wordt er een beroep gedaan op de gemeenschap om officiële berichten vanuit de regering te volgen.

-Nationaal Informatie Instituut-
-Foto’s: archief Starnieuws/de West-