Staatsolie schuldaflossing stabiliseert overheidsfinanciƫn verder

28 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 28 mei 2018 – Uit de syndicated lening van USD 625 miljoen die Staatsolie succesvol op de internationale kapitaalmarkt betrok, heeft zij vrijdag direct haar schulden bij de Overheid herschikt. De USD 261,5 miljoen lening die de Overheid haar in 2016 verschafte is vervroegd afgelost en tegelijkertijd is het overheidsaandeel in de Newmont mijn van USD 76 miljoen overgenomen.

Voor de Overheid die in totaal USD 337,5 miljoen ontving, baant dit de weg vrij voor verdere stabilisatie van de overheidsfinanciƫn met doorwerkende positieve effecten naar andere sectoren van de economie.

De financiƫle operaties die de overheid ten uitvoer zal brengen behelzen de afname van de buitenlandse en binnenlandse schulden, het verder inlopen van achterstallige betalingen uit het verleden, neutraliseren van de geldinflux, en opkrikken van de internationale reserves.
Het nut van vermindering van de schuldenpositie is dat hiermede de druk van de reguliere rente- en aflossingsbetalingen wordt verlaagd.

De staatsfinanciƫn worden verlicht door de schuldafname, maar enkele prioriteitsgebieden kunnen ook soepeler aangepakt worden: de betalingen van vaste lasten zoals de salarissen, diensten en subsidies, maar ook de betalingen op de resterende schulden, en het versneld betalen van de achterstanden uit voorgaande jaren.

Voorts zal met de Centrale Bank van Suriname een traject worden ingezet van herstructurering van de schatkistpapierbeleggingen en afwikkeling van valuta-swapovereenkomsten met banken. Dit traject beoogt meerdere doelen. Door de opname in de internationale reserves van de transfer uit de Staatsolie syndicated lening stijgt deze monetaire buffer. Met de banken kan hierdoor hun deel van de valutaswaps worden afgewikkeld. De banken kopen de valuta terug wat hun externe activa versterkt.

De SRDs die de banken hier tegenover moeten neertellen zullen beschikbaar worden gesteld uit de aflossing van hun beleggingen in schatkistpapier. Dit zal gebeuren op basis van behoefte. Het schatkistpapier zal op basis van de behoefte vervroegd worden afgewikkeld. De overheid zal ook de aanzet geven voor een verlaging van de rentevoet, wat opportuun is met het oog op de sterk afgenomen inflatie, en ook de leningskosten in de rest van de economie zal doen verlagen.

Met het oog op het beheersbaar houden van de geldstromen in omloop zullen de operaties worden uitgevoerd in nauw overleg met de CBvS in haar rol van toezichthouder en de andere monetaire autoriteit.

-ministerie van Financiƫn-

-Bron foto: google-