Suriname ondersteunt project ‘versterking beschermde gebieden Guyanaschild’

18 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 18 mei 2018 – Suriname is van plan ondersteuning te blijven geven aan de uitvoering van het project: ‘Het versterken van het netwerk van beschermde gebieden op het Guyanaschild en de bijdrage aan duurzame ontwikkeling waarbij de culturen en de leefwijzen van lokale bewoners en geïsoleerde volken in het Amazonegebied gerespecteerd worden’.

Ons land heeft in verband daarmee onlangs deelgenomen aan diverse besprekingen in Guyana. Drs Wilco Finisie, directeur Regionale Ontwikkeling (RO), heeft bij die gelegenheid Suriname vertegenwoordigd in Georgetown. Onder de partners is afgesproken dat het project later dit jaar officieel zal worden gelanceerd in Paramaribo.

Het project is erop gericht de veerkracht van de ecosystemen op het Guyanaschild rond 2030 te hebben versterkt. Daarnaast moet het bijdragen aan realisatie van duurzame lokale ontwikkeling, in de context van klimaatverandering. Om dat punt te kunnen bereiken zal bij de uitvoering, de samenwerking tussen de beschermde gebieden en natuurparken worden opgevoerd en versterkt; kennis en ervaring zal onderling worden gedeeld.

De voordelen uit het project moeten vooral merkbaar zijn bij de beheerders van de beschermde gebieden, natuurparken en hun directe partners zoals: lokale overheden, lokale gezagsdragers, lokale gemeenschappen, Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO), en de overige specifieke partners op het gebied van de beschermde gebieden.

Het project is een initiatief van PARC Amazonia van Frans-Guyana, het grootste beschermd gebied op het Guyanaschild. Er zal met meerdere partners uit de drie Guyana’s een samenwerking zijn, op het gebied van beheren van beschermde gebieden en natuurparken in combinatie met realisatie van duurzame ontwikkeling van lokale gemeenschappen. Dit alles vindt plaats in het kader van het Inter-Regionaal Amazone Samenwerkingsprogramma 2014-2020 (INTERREG). De uitvoering van het project begint volgens planning dit jaar en zal drie jaren duren (2018 – 2021).

-ministerie van Regionale Ontwikkeling-