Suriname stuurt protestnota naar de Verenigde Staten van Amerika

31 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 31 mei 2018 – De Regering van Suriname heeft een protestnota doen uitgaan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van Amerika als reactie op de publicatie van het landenrapport uitgegeven in maart inzake ‘International Narcotics Control Strategy’, waarbij een negatief beeld wordt geschetst over Suriname.
De Verenigde Staten van Amerika worden gewezen op de hantering van beweringen zonder inhoudelijk bewijsmateriaal en onjuiste weergave van feiten en rapportage met misleidende analyses en data in voormeld rapport.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van Amerika wordt eveneens geattendeerd op de inspanningen die de betrokken instanties en autoriteiten van Suriname op het gebied van drugsbestrijding, hebben gepleegd en blijven plegen en de successen die zijn geboekt op voormeld gebied.

Suriname zal verdere stappen blijven ondernemen ter versterking van het drugsbestrijding beleid en blijft gecommitteerd aan de samenwerking met de betrokken Internationale instanties en autoriteiten om de drugshandel en druggerelateerde criminaliteit te bestrijden.

-Nationaal Informatie Instituut-