SZF loopt betalingsachterstand particuliere apotheken in; Normale dienstverlening weer gegarandeerd

4 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 4 mei 2018 – Eerder deze week heeft de Vereniging van Apotheken (VvA) besloten dat alle SZF verzekerden per 4 mei contant moeten afrekenen voor hun medicatie op recept. De klant krijgt dan een betalingsbewijs mee dat overlegd kan worden bij het SZF ter declaratie. De apotheken zijn daartoe overgegeaan vanwege achterstallige betalingen door de overheid.

Intussen heeft het SZF contact gehad met de VvA en hoopt de zorgverzekeraar dat de dienstverlening aan haar cliënten onverkort, op de gebruikelijke manier, doorgaat.

In een persbericht informeert het Staatsziekenfonds de gemeenschap alsvolgt:
Heden, 2 mei, zijn de betaalstukken ten behoeve van de particuliere apotheken verwerkt door de bank. Morgenochtend zal de debit- alert hiervan beschikbaar zijn, waarna dit verstuurd zal worden naar de Vereniging van Apotheken ter bevestiging van de overmakingen. Intussen is hierover ook contact gemaakt met de voorzitter van de Vereniging dhr I. Jong A Liem, ter kennisgeving van de storting.
De Stichting Staatsziekenfonds hoopt hiermee duidelijkheid te hebben verschaft aan de samenleving, in het bijzonder de SZF verzekerden. Ten einde enige onduidelijkheid weg te werken naar aanleiding van een persbericht, dat vermeld dat het SZF verzekerden vanaf 4 mei contant zullen moeten betalen voor medicamenten.
Het SZF hoopt dat de dienstverlening aan haar verzekerden onverkort doorgaat op de gebruikelijke manier in de particuliere apotheken.

De Vereniging van Apotheken bevestigt het bovenstaande en garandeert een normale dienstverlening aan SZF verzekerden.

-Bron: Stichting Staatsziekenfonds –