Vaste commissie Sport- en Jeugdzaken brengt beleefdheidsbezoek aan minister Gopal

25 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 25 mei 2018 – In een onderhoud met de vaste commissie van Sport- en Jeugdzaken heeft minister Lalini Gopal de leden Guilliano Snip, Raymond Sapoen en Rajiv Ramsahai ingelicht over de beleidslijnen en activiteiten van het ministerie in zowel stad als district.

“Creativiteit is wat we vooral aan de dag moeten leggen als het gaat om de moeilijke doelgroepen die u moet dienen”, zei het lid Sapoen. Met enkele financiële uitdagingen en het feit dat het ministerie de grootste doelgroep dient binnen de samenleving, wenste de voorzitter van de commissie Guillano Snip, minister Gopal Goddelijke wijsheid toe, om op de juiste wijze te werk te gaan.

Het Nationaal Jeugd Instituut en de jeugd districtsraden zijn onder andere aan de orde gekomen tijdens het gesprek. Verder is er aandacht gevraagd voor de beroepstrainingen. Met betrekking tot het project Kon na Wan zijn er voorbereidingen getroffen om een doorstart te maken.

De bewindsvrouw informeerde de commissie ook over de op te zetten samenwerking met de verschillende sportbonden en overkoepelende organisaties voor de breedtesport alsook voor de topsport. In dit kader worden de kennismakingsgesprekken gepland.

Het buitenlands kader zal efficiënter ingezet worden om te helpen de sporttalenten te ontdekken en deze verder te ontwikkelen, vooral in de districten waar de kinderen beperkte mogelijkheden hebben. Minister Gopal was zeer ingenomen met de belangstelling en de constructieve opstelling van de commissieleden.

-ministerie Sport- en Jeugdzaken-