VES vraagt DNA om EPA dringend te ratificeren

31 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 31 mei 2018 – De Vereniging van Economisten in Suriname heeft op haar Algemene Leden Vergadering na rijp beraad besloten om de leden van De Nationale Assemblée (DNA) te vragen om de Economic Partnership Agreement (EPA) tussen Cariforum en de Europese Unie op de meest korte termijn te ratificeren.

De EPA is na meer dan 4 jaar onderhandelen in oktober 2008 door alle betrokken landen
ondertekend. Voor Suriname heeft de toenmalige minister van Handel & Industrie Clifford
Marica getekend. Volgens de overeenkomst moeten de individuele landen binnen uiterlijk 10 jaar dit verdrag door hun nationale parlementen laten ratificeren.

De Nationale Assemblée heeft na een korte discussie in 2009 de behandeling van het EPA
verdrag opgeschort. Bij de VES is geen enkel onderbouwd economisch argument bekend
waardoor de ratificatie bijkans 10 jaar moest worden tegenhouden.
Suriname heeft in 2005, ter bepaling van haar positie in de onderhandelingen, een uitgebreide EPA studie door een internationale en een locale consultant laten maken. Deze uitgebreide studie met diverse workshops en trainingen, inclusief orientaties in Guyana, T&T en Barbados is nimmer omgezet in beleid.

De VES is van mening dat er dringend behoefte is aan meer economische kennis en kunde in de bestuurlijke besluitvorming en de beleidsuitvoering. En benadrukt daarom dat het hier niet gaat om economische hoogstandjes maar slechts om eenvoudige stimuleringsprogramma’s die in nauwe samenspraak met de desbetreffende
branches in de private sector worden afgesproken en ook daadwerkelijk uitgevoerd.

De schade aan de economie van Suriname van het niet-ratificeren is tijdens het laatstgehouden Nationaal congres uitgebreid aangegeven. Wat niet aan de orde is gekomen maar wel van cruciaal belang is, is de committering van Regering, DNA en bedrijfsleven om op de meest korte termijn te starten met de voorgestelde programma’s. Dan pas zal EPA ratificatie ook de werkelijke voordelen voor ons land opleveren.

-Vereniging van Economisten in Suriname-