Wetgeving gelijke behandeling en geweld op de werkplek krijgt handen en voeten

8 May 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 8 mei 2018 – In de laatste jaarrede van president Desire Bouterse heeft hij onder andere aangekondigd wetgeving tegen ongelijke behandeling en geweld op de werkplek. Sindsdien heeft het ministerie van Arbeid zich ingezet om dit beleidsvoornemen uit te voeren. Deze week heeft minister Soewarto Moestadja, van de commissies ‘Wet Gelijke Behandeling Arbeid’ en ‘Wet Geweld en Seksuele Intimidatie Arbeid’, afzonderlijke wetsontwerpen ontvangen met hun eigen toelichting en beleidsnotitie.

Het stemde de bewindsman goed om te constateren dat wat lang geleden als een wens bij maatschappelijke groeperingen is begonnen, nu handen en voeten begint te krijgen.
Al decennialang bereiken klachten het ministerie over discriminatie, ongelijke behandeling en geweld op de werkvloer. Van de meeste klachten blijkt dat met name de werkende vrouw het slachtoffer is. Het is het ministerie bekend dat er gevallen zijn waarbij vrouwen voor gelijkwaardig werk een ongelijke beloning krijgen ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Dit vindt de minister oneerlijk en onterecht naar de vrouw toe.

Ook zijn er signalen opgevangen dat vrouwen niet zelden te maken krijgen met vormen van geweld op de werkplek, waaronder seksuele intimidatie. Afgezien van de vrouwen, bereiken de laatste tijd ook klachten het ministerie vanuit andere groepen onder werkenden. Het gaat in deze om vooral personen die leven met hiv/aids en personen die horen tot de LGBT-gemeenschap die zich steeds meer gediscrimineerd voelen en ongelijke behandeling ervaren op de werkplek. Op het werk gebukt gaan onder discriminatie, ongelijke behandeling, en seksuele intimidatie, is volgens de minister niet bevorderlijk voor het welzijn van de slachtoffers en hun gezinnen.

Gelijke behandeling op de werkvloer is volgens minister Moestadja een fundamenteel recht waarop alle werknemers aanspraak op maken. Hij verwijst naar de grondwet en naar de verdragen hieromtrent van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) waaraan Suriname zich in 2017 heeft gecommitteerd. Ook zal ons land dit jaar aanwezig zijn op de Internationale Arbeidsconferentie waar onder internationale arbeidsstandaarden zullen worden aangenomen met betrekking tot geweld en intimidatie op de werkplek. De minister is vastberaden in deze regeerperiode paal en perk te stellen aan discriminatie, ongelijkheid en geweld op het werk.

De twee ontwerpwetten zullen spoedig door de minister worden aangeboden aan het Arbeidsadviescollege (AAC), waar ze met een vergrootglas bekeken zullen worden.
De verwachting is dat dit jaar nog, deze ontwerpwetten de Nationale Assemblee (DNA) zullen bereiken.

-ministerie van Arbeid/ Nationaal Informatie Instituut-
-Foto’s stop geweld en discriminatie: google-