Commissie Evaluatie Sranantongo Spelling kan aan de slag

14 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 14 juni 2018 – De spelling van het Sranantongo werd 32 jaar geleden officieel door de Surinaamse regering vastgesteld met het oog op het hanteren van een juiste spelling door overheidsinstanties, justitiële instanties en burgers. Hoewel de spelling van het Sranan tongo officieel is vastgesteld, blijkt in de praktijk dat daar niet de hand aan wordt gehouden, en veelal in documenten en geschriften spellingen worden gehanteerd die afwijken van de officiële spelling. Dit is enigszins begrijpelijk aangezien er geen formeel orgaan is, dat belast is met de taalontwikkeling.

De organisatie NAKS, als één van de promotors van de Afro-Surinaamse cultuur en van het Sranantongo heeft het initiatief genomen om de herziene spelling te realiseren en officieel vast te leggen, in nauwe samenwerking met de overheid en alle relevante instanties, organisaties, actoren en deskundigen en middels een evaluatie en nationale discussie.

Als eerste stap wordt vanmiddag de Commissie Evaluatie Sranantongo Spelling geïnstalleerd. De Commissie krijgt de opdracht mee om in een periode van anderhalf jaar de spelling van het Sranan tongo, zoals vastgesteld bij SB 1986 no. 40, te evalueren en aanbevelingen te doen over noodzakelijke wetsaanpassingen. Alle inspanningen zullen uiteindelijk moeten resulteren in de wettelijke vaststelling van de spelling van het Sranantongo in de 21e eeuw.

De samenstelling van de Commissie Evaluatie Sranantongo Spelling is als volgt:
Voorzitter:
Eline Graanoogst

Leden:
Henry Bel
Lothar Boksteen
Hans Breeveld
Lucille Deekman
Marjorie Rotsburg
Journy Trotman
Rudy Uda (vanuit de diaspora)

Adviseurs
Hein Eersel
Eddy van der Hilst

-NAKS-