DNA ratificeert overeenkomst Parijs

28 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 28 juni 2018– Suriname heeft zich gecommiteerd aan de oproep van de wereldgemeenschap om er alles aan te doen de nodige maatregelen te treffen om de gevolgen van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging, tegen te gaan.
De Verklaring van Parijs is een internationaal akkoord, dat in maart 2005 in Parijs is goedgekeurd door meer dan honderd regeringen van donor- en ontwikkelingslanden en door meerdere multilaterale instellingen. Suriname heeft deze Verklaring ondertekend op 22 april 2016. Ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet dienen alle overeenkomsten aan de goedkeuring van De Nationale Assemblée te worden voorgelegd.

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken gaf dinsdag in het parlement aan dat Suriname in deze haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen.

Klik hier voor de video

DNA lid André Misiekaba, voorzitter van de commissie van rapporteurs die het parlement ook had aanbevolen om mee te gaan met het Parijs accord, vroeg toch nog om meer beweging vanuit de overheid en de daartoe betrokken organisaties bij het aanpakken van milieu gerelateerde onderwerpen.

Klik hier voor de video

Marinus Bee van de Abop fractie vroeg, nog voordat deze overeenkomst werd geratificeerd, of de in stamverband levende inheemsen en marrons zullen worden geinformeerd over dat deel van de overeenkomst dat betrekking heeft op het leven in het binnenland.

Klik hier voor de video

De overeenkomst van Parijs is dinsdag met 38 stemmen voor geratificeerd. Suriname behoort in deze tot het laatste Caricom land dat hieraan haar goedkeuring geeft.

-STVS Journaal-