Huiselijk geweld wordt serieus genomen door geestelijken

26 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 26 juni 2018– Geestelijken van diverse religieuze organisaties in Suriname, die door de afdelingen, Bureau Genderaangelegenheden (BGA) en Religieuze Aangelegenheden (RA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken getraind zijn in het tegengaan van huiselijk geweld, doen een goede bijdrage voor de samenleving. Shiefania Jahangir, onderhoofd BGA, zegt dat deze geestelijken de kennis die ze hebben gekregen optimaal toepassen in de praktijk.

Op initiatief van de afdeling Religieuze Aangelegenheden is het BGA in 2009 gestart met de eerste training aan 50 geestelijken. Tijdens die training is gebleken dat er een grote behoefte is aan informatie over het gebeuren rondom huiselijk geweld. In dat kader is het BGA in 2013 een tweede training begonnen, waaraan 70 geestelijken hebben deelgenomen.

Volgens de Biza-functionaris is bij evaluatie van de tweede training gebleken dat de geestelijken nog meer inzicht hebben gekregen in hun eigen capaciteit. Verder hebben ze hun skills in het interveniëren in gevallen van huiselijk geweld kunnen vergroten. Ook hebben zij op eigen wijze invulling gegeven aan de aanpak van de problematiek door een actieplan op te stellen voor de aanpak van huiselijk geweld.

Tijdens een gezamenlijke evaluatie met het BGA in oktober vorig jaar hebben de geestelijken aangegeven zorgpunten te hebben ervaren in hun praktijk bij het tegengaan van huiselijk geweld. Volgens hen praat de samenleving nog niet openlijk over huiselijk geweld. Bovendien doen de slachtoffers niet makkelijk of helemaal geen aangifte.
“Ook zeggen de geestelijken dat zij bedreigd worden door plegers van huiselijk geweld. Desondanks blijven zij het werk dat zij op zich hebben genomen, goed doen.”

-ministerie van Binnenlandse Zaken-