Kennismakings- en werkbezoek minister Elias aan SZF

17 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 17 juni 2018 – Met de intentie een goede werkrelatie te hebben met één der werkarmen van het ministerie van Volksgezondheid, heeft minister Antoine Elias een werk- tevens kennismakingsbezoek gebracht aan de Stichting Staatsziekenfonds (SZF).

Na het welkomstwoord en kennismaking door Annemarie Sanches, richtte de algemeen directeur van het SZF, Rick Kromodihardjo het woord tot de aanwezigen. Hij gaf aan dat het SZF met de huidige werkzaamheden probeert aan te sluiten bij het beleid van het ministerie. Hierbij benadrukt de directeur dat het SZF altijd een goede werkrelatie heeft gehad met het ministerie en bereid is het beleid te ondersteunen.

Sonny Kertoidjojo, voorzitter van het Stichtingsbestuur deelde mee ter beschikking te zijn van de minister en verneemt graag de beleidsinzichten. Verder gaf hij aan dat het voor alle partijen duidelijk moet zijn, dat de drempel aangaande de premie zo laag mogelijk gehouden moet worden voor de burgers. Volgens Kertoidjojo stelt het SZF alles in het werk om, ondanks de beperkte middelen, een optimale dienstverlening op een goede en duurzame manier te doen plaatsvinden.

Jennifer Vreedzaam, voorzitter van de Vaste Commissie Volksgezondheid in De Nationale Assemblée, is voorstander van een goede relatie tussen de uitvoerende en wetgevende macht en acht het noodzakelijk overeenstemming te bereiken over de richting en de structurering van deze relatie.

-ministerie van Volksgezondheid-