Minister Ferriër naar IDB event ‘Burgers van de Toekomst’

1 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 1 juni 2018 – Minister Lilian Ferriër heeft de internationale conferentie van de Inter-American Development Bank (IDB) en het Center for Universal Éducation (CEU) van het Brookings Instituut, in Washington, D.C. bijgewoond. De bijeenkomst had als doel de ministers van Onderwijs van de Latijns-Amerikaanse en de Caribische regio bijeen te roepen om zich te concentreren op de vraag hoe vooruitgang in het mondiale onderwijs versneld toe te passen door een verscheidenheid van innovaties.

De conferentie werd bijgewoond door onderwijsvernieuwers, financierders, beleidsmakers en beoefenaars wereldwijd, die zijn nagegaan in hoeverre de belofte van een inhaalslag in het onderwijs waargemaakt kan worden. Dit concept is gericht op het benutten van innovatie om de vooruitgang van het onderwijs te versnellen. De ministers van Onderwijs en overheidsambtenaren uit Argentinië, de Bahama’s, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haïti, Jamaica, Nicaragua, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay en Suriname kregen de gelegenheid om te discussiëren over kwesties zoals toegang tot het onderwijs, kwaliteit en relevantie en het bedenken van een visie om ‘een sprong voorwaarts’ te maken in het onderwijs in hun respectieve landen.

Het Brookings Instituut is een non-profit instituut, dat focust op onderzoek en heeft een internationaal karakter. Brookings-experts vestigden de aandacht erop dat, 825 miljoen kinderen in landen met een laag tot middelhoog inkomen, de helft van de hedendaagse jeugdgeneratie, in 2030 volwassenheid heeft bereikt zonder dat zij over de vaardigheden beschikken, die nodig zijn om te gedijen in een carrière en de kwaliteit van het leven.

De conferentie behandelde ook de vitale rol van docenten bij het versnellen van resultaten in het onderwijs en presenteerde onderwerpen zoals het minder belasten van docenten door gebruik te maken van de kracht van community-expertise en -technologie, innovaties in de lerarenopleiding en de ontwikkeling van een nieuwe internationaal-georiënteerd onderwijs opleiding. Ze presenteerden innovaties die leraren kunnen ondersteunen om ‘transformatief leren’ te vergemakkelijken.

Minister Ferriër en haar collega’s van Onderwijs hebben gemeenschappelijke uitdagingen binnen de regio geïdentificeerd, zoals de ontwikkeling van innovatieve ecosystemen voor toekomstige burgers die ongelijkheid verminderen, lerarenopleidingen die de kwaliteit van de lerarenopleidingen verbeteren, hoe de voorwaarden voor onderwijsprestaties in meertalige en rurale gebieden versterkt kunnen worden, en hoe studenten in het onderwijssysteem te behouden om zo drop-outs te verminderen. Doordat er veel ervaringen werden gedeeld, werd de mogelijkheid gecreëerd voor verdere partnerschappen, alsook het aandragen van gecontextualiseerde oplossingen en ideeën voor een betere implementatie van de huidige programma’s en innovaties.

-ministerie van Onderwijs, Wetenschap, en Cultuur-