Moslims vieren einde Vastenmaand

15 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 15 juni 2018 – Moslims over de hele wereld vieren vandaag het einde van de vastenmaand Ramadan, met Eid ul Fitre of het Suikerfeest. Eid ul Fitre betekent “feestdag ter gelegenheid van het breken (van het vasten)”
De eerste ochtend van het Suikerfeest bezoeken mannen en vrouwen de moskee voor het gezamenlijke speciale gebed voor deze feestdag. De rest van de dag gaat men bij familie en vrienden op bezoek waar er voornamelijk zoetige lekkernijen worden genuttigd.

Klik hier voor de Eid ul Fitre reportage van de STVS:

Eid ul Fitre Deel 1 

Eid ul Fitre Deel 2

Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken heeft zich op deze dag gericht tot de gemeenschap. Onderstaand de integrale boodschap:

“Landgenoten, Moslim broeders en zusters, moge de vrede, de genade en de zegeningen van de Almachtige met u zijn. Voor mij is het steeds een eer om u in verband met het Ied-Ul-Fitr feest, dat wereldwijd door zowel moslims als niet-moslims gevierd wordt, toe te spreken.

De Islamitische vastenmaand Ramadan wordt morgen afgesloten met het Ied-Ul-Fitr feest. In deze maand hebben moslims dagelijks gevast, vanaf de ochtendschemering tot zonsondergang. De gelovigen hebben deze religieuze verplichting uitgevoerd, om ten eerste voor zichzelf hogere geestelijke doelen te bereiken. Het vasten in de maand Ramadan is een middel om zich te bezinnen. Het is een training in geduld, doorzettingsvermogen en standvastigheid. Het vasten is tevens bedoeld om de natuurlijke begeerten die in elk mens zitten te kunnen beheersen. Behalve het nalaten te eten en drinken, dient men ook alle vormen van ongehoorzaamheid aan de Almachtige te vermijden.

Ten tweede dwingt de maand Ramadan de moslims om niet alleen aan zichzelf te denken, maar om dienstbaar te zijn voor de medemens. Dit wordt in praktijk gebracht door de gezamenlijke maaltijden die aan het einde van de dag worden genuttigd bij het breken van het vasten. Veelvuldige liefdadigheid wordt getoond, alsook broederschap, naastenliefde en medeleven. Alle prijzenswaardige handelingen voor de medemens moeten tijdens het vasten zoveel mogelijk worden uitgevoerd.

Ten derde worden de moslims door het vasten herinnerd aan de vele gunsten die zij hebben ontvangen van de Almachtige. Door het gevoel van honger en dorst te ervaren, kan de moslim zich proefondervindelijk een beeld vormen van de moeilijke situatie van de armen. Men ervaart hoe het aanvoelt om dagelijks een lege maag te hebben. En hierdoor wordt de solidariteit met én de empathie voor de medemens aangeleerd.

Het vasten leert de mens dus aan de ene kant om sober te zijn en niet te verspillen, maar tegelijkertijd om vrijgevig te zijn naar de medemens en zij die het moeilijk hebben.

Landgenoten, in Ramadan 2018 is de islamitische gemeenschap in verschillende landen niet bespaard gebleven van beproevingen. Maar beproevingen zijn inherent aan het vasten, omdat de gelovige daardoor sterker wordt, zowel lichamelijk als geestelijk.

Ook ons land is niet gespaard gebleven van beproevingen. Beproevingen in de sociaaleconomische sfeer, maar ook op het milieuvlak. Dorpen die momenteel onder water zijn gelopen, dambreuken met als gevolg wateroverlast en daardoor vernietiging van landbouwgewassen. Daarmee hebben wij momenteel als samenleving te kampen.

De regering leeft mee met slachtoffers en gedupeerden. En we zullen deze problemen ook dit maal te boven komen.

Geachte landgenoten, moslim broeders en zusters, we hebben als mensen onze verschillen, maar ondanks de verscheidenheid moeten wij bereid zijn om elkaar te ondersteunen. Een sterk volk is een volk dat in staat is om boven de verschillen te staan en het gemeenschappelijke te gebruiken als basis voor wederzijds voordeel. In deze is wederzijds respect en waardering een heel belangrijke voorwaarde. We staan als Surinamers bekend als een heel tolerant volk en de maand Ramadan levert op een gepaste wijze een wezenlijke bijdrage aan het koesteren van deze onderlinge tolerantie.

Aan het eind van deze Ied-Ul-Fitr boodschap vraag ik de totale Surinaamse gemeenschap om de onderlinge saamhorigheid verder uit te diepen. De dag van Ied-Ul-Fitr, ook bekend als ‘Bodo’ is een goede gelegenheid daartoe.

Laten wij blijven aansporen tot het goede en deze koesteren. Elke verbetering begint bij het individu en het is een opdracht en onze plicht om zowel op micro-, meso- en macro-niveau deze verbetering teweeg te brengen: Samen Met Elkaar.

Ik wens u, namens de regering van de Republiek Suriname een gezegende Ied-Mubarak toe.”

-ministerie van Binnenlandse Zaken/ NII-