Nationale vissersorganisatie voor Suriname een feit

18 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 18 juni 2018 – De nationale vissersorganisatie, de ā€˜Suriname National Fishersfolk Organizationā€™ (SUNFO), is na intensieve inspanning opgericht. Afgelopen donderdag zijn de statuten door directeur Djoemadie Kasanmoesdiran van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, (LVV) aan de bestuursleden van SUNFO overhandigd.

SUNFO is de overkoepelende organisatie voor artisanale – of bevolkingsvisserij in Suriname en daarin hebben zitting vertegenwoordigers uit vijf vissersorganisaties.
In het kader van het project ā€œThe strengthening of fishersā€™ associationsā€™ c.q. cooperatives within the artisanal fishing communities Galibie, Commewijne, Paramaribo, Boskamp, Coronie and Nickerieā€ is SUNFO opgericht.

Met medewerking van de World Wildlife Fund, WWF en de Nederlandse Ambassade in Suriname wordt het project dat in 2016 is begonnen, uitgevoerd. Op 24 mei 2017 zijn de statuten aan de vijf visserscoƶperaties van Galibi, Commewijne/Paramaribo, Boskamp, Coronie en Nickerie overhandigd. Middels dit project geeft het ministerie invulling aan ƩƩn van de beleidsmaatregelen in het Visserij Management Plan 2014-2018: ondersteunen van initiatieven om vissers te organiseren.

SUNFO als nationale vissersorganisatie draagt bij aan de versterking van de capaciteit van vissers om deel te nemen in het visserijbeheer op nationaal en regionaal niveau. Suriname is behalve lid van de Caribbean Regional Fisheries Mechanism (CRFM), ook lid van de Caribbean Network of Fishersfolk Organization (CNFO). Dat is een netwerk van kleinschalige vissersorganisaties met als missie de kwaliteit van het leven van vissers te verbeteren en een duurzame en winstgevende industrie, door netwerken, representatie en capaciteitsopbouw, te ontwikkelen.

Met de oprichting van SUNFO, zal Suriname een belangrijke bijdrage leveren om de missie van CNFO te verwezenlijken.

-ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-