Onderminister Buitenlandse zaken Cuba op werkbezoek in Suriname

10 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 10 juni 2018 – De onderminister van het ministerie van Buitenlandse zaken van Cuba, ambassadeur Rogelio Sierra Diaz, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Desiré Bouterse. Dit bezoek was in het kader van de 54 jaar lange bilaterale relatie die Cuba heeft met het Caribisch gebied. “We have a new president and we came to gratify the continuity of our policy with the entire Caribbean Community”, aldus de onderminister. Cuba verzekert de continuïteit van hun beleid in de vervolg samenwerking met ons land.

Suriname en Cuba delen een soortgelijke visie in de manier waarop er met uitdagingen en problemen in de regio wordt omgegaan. De ambassadeur is ervan overtuigd dat Suriname en Cuba in de samenwerking moeten werken aan een analyse en aanpak van die uitdagingen. De relatie Cuba Suriname is er één die reeds een aantal jaren bloeit en de intentie is om die te continueren.

Beide landen onderhouden goede bilaterale betrekkingen onder andere op het gebied van gezondheid, onderwijs, cultuur, handel en toerisme. Hierbij wordt gedacht aan de jaarlijks aangeboden studiebeurzen door Cuba, waarvan dankbaar gebruikt wordt gemaakt door Surinaamse studenten. Ook de Cubaanse artsen die in Suriname werken, leveren een wezenlijke bijdrage aan de gezondheidssector.

De Cubaanse functionaris heeft besprekingen gevoerd met diverse hoogwaardigheidsbekleders, waarbij de nadruk onder meer is gelegd op het verder uitwerken van de nauwe vriendschapsbanden tussen Suriname en Cuba.
Ook is gesproken over het belang van een goede samenwerking tussen de respectieve private sectoren alsmede het contact tussen de beide volkeren. Het bevorderen van handel, toerisme en culturele uitwisseling is in dit kader belicht.

Suriname heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de ondersteuning te herbevestigen voor het beeindigen van het reeds meer dan 50 jaren eenzijdig economisch, commercieel en financieel embargo opgelegd tegen Cuba, aangezien de handhaving hiervan negatieve effecten heeft op de Cubaanse samenleving.

In maart 2019 zullen Suriname en Cuba, het 40-jarig bestaan van de diplomatieke betrekkingen herdenken en in dat kader zullen vertegenwoordigers van beide landen bijeenkomen voor het uitzetten van een waardige herdenking van dit heuglijk feit.

De delegatie van Cuba is vertrokken naar Guyana voor het vervolgen van de besprekingen met betrekking tot het verstevigen van de vriendschappelijke relaties met de Carïbische regio.

-NII/ BuZa-