Paramaribo zoekt mogelijkheden voor verdere ontwikkeling

3 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0


Zondag 3 juni 2018 – Het districtscommissariaat van Paramaribo Noord-Oost zoekt meer mogelijkheden om de stad Paramaribo, tot verdere ontwikkeling te brengen. In dat kader is een verzoek gedaan om lid te worden van de United Cities of Local Government (UCLG). Dit is een platform waarbij lokale overheden ervaringen en kennis met elkaar uitwisselen om te geraken tot een win-win situatie tussen de verschillende steden.

Districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost, zei vrijdag bij de ondertekening van het document voor toetreding tot de UCLG, dat de samenwerking mogelijk zal zijn op ondermeer kennis, cultureel en ICT gebied.

De band met de verschillende steden wordt door toetreding tot dit platform steeds hechter. Het districtscommissariaat heeft het verzoekschrift tot toetreding eerst opgestuurd naar de districtsraad van Paramaribo en het ministerie van Regionale Ontwikkeling voor goedkeuring.

De stad Hangzhou in China is de faciliterende stad voor dit platform. Wu Lianping, delegatieleider van de stad Hangzhou gaf aan, dat Paramaribo reeds 20 jaar de stedenband heeft met haar stad. In het kader van de jarenlange vriendschap is gevraagd voor de toetreding van Paramaribo tot het platform bestaande uit meer dan 200 steden. Het streven van de overkoepelende organisatie is om meerdere steden te betrekken zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen om zich verder te ontwikkelen op diverse gebieden zoals cultuur en ICT.

-Nationaal Informatie Instituut-