Registratieformulier ontwikkeld voor huiselijk geweld

30 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 30 juni 2018- Het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft in samenwerking met de United Nations Population Fund (UNFPA), het Women’s Rights Center en de Nationale Raad Huiselijk Geweld, een standaard registratieformulier voor het Korps Politie Suriname (KPS) en andere instanties die gevallen van huiselijk geweld behandelen, ontwikkeld.

Medewerkers van diverse afdelingen van het ministerie, KPS en de Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s), zijn donderdag getraind in het invullen van dit formulier.
Op deze 1-daagse training, gehouden in de Ballroom van Lallarookh, kregen de deelnemers informatie over hoe het concept standaard registratieformulier in te vullen en het gebruik daarvan in de praktijk. De registratie van gevallen van huiselijk geweld moet de toegang tot informatie van slachtoffers vergemakkelijken en de vervolging van daders verbeteren.

De directeur van Justitie, Marianne Chin A Fat, gaf bij de opening van de training aan dat het gaat om een pilotfase en dat de invoering van het formulier deel uitmaakt van de uitvoering van artikel 19 van de wet Bestrijding Huiselijk Geweld. Deze wet is goedgekeurd en in werking getreden in 2009.

Carla Bakboord van het Women’s Rights Center zegt dat deze methode van dataverzameling de toegang tot juridische en sociale bescherming van slachtoffers zal vergemakkelijken. Daarnaast kan er ook beter beleid gemaakt worden met de verzamelde data.

-ministerie van Justitie en Politie-