Roberto Prade officieel waarnemend korpschef

12 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 12 juni 2018 – Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie (JusPol), heeft de politie hoofdinspecteur Roberto Prade officieel gepresenteerd als de nieuwe waarnemend korpschef aan leden van het managementteam van het Korps Politie Suriname (KPS) en het bestuur van de Surinaamse Politie Bond (SPB).

Maandag vond de officiële overdracht plaats door politiecommissaris Antonio Chin, op het hoofdbureau van de politie aan de Duisburglaan.

De minister doet een beroep op de leden van het managementteam om de waarnemend korpschef te ondersteunen. Hij gaf aan dat hij samen met het kabinet van de president en de Raad van Minister zal kijken naar de randvoorwaarden om de problemen binnen het ministerie en de korpsen te verhelpen. De zaken die volgens de bewindsman nu extra aandacht genieten zijn de duidelijk verhoogde zichtbaarheid van de politie, extra aandacht voor woninginbraken, het opnieuw instellen van het instituut van buurtmanagement, directe aanpak geweldscriminaliteit, verkeersveiligheid, verscherping preventiebeleid van de jeugd en de aanpak van alle vormen van overlast en alcohol gebruik.

Korpschef Prade gaf aan open te staan voor een flexibele samenwerking en zoveel mogelijk consensus binnen de samenwerking met het managementteam en de politiebond. “Komt u met uw ideeën als die er zijn, denkt u na over de zaken hier aangehaald en laten we met zijn allen het algemeen belang vooropstellen’, voegde de nieuwe waarnemend korpschef, Roberto Prade eraan toe.

Antonio Chin die in juni 2017 de functie van plaatsvervangend korpschef overnam van de gewezen korpschef Agnes Daniël, is nu ter beschikking gesteld van de minister. Dit vanwege de transformatie die de politieorganisatie ondergaat. Minister Getrouw zei het nodig te vinden de nieuwe ontwikkelingen formeel onder de aandacht van het managementteam en leden van het SPB-bestuur te brengen. Volgens de bewindsman volgen er in de komende periode meer mutaties binnen de top van het korps.

-ministerie van Justitie en Politie-