Verontrustende resultaten tabaksgebruik onder de jeugd

3 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 3 juni 2018 – Jaarlijks is het op 31 mei Wereld Anti-Tabaksdag. Het evenement is in 1989 in het leven geroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dit orgaan is bezorgd om de miljoenen mensen die jaarlijks overlijden aan de gevolgen van het roken van tabak

In het kader van van deze dag heeft het ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met PAHO/WHO, donderdag in de banquet hall van hotel Torarica, resultaten gepresenteerd die zijn voortgevloeid uit twee landelijk gehouden studies over tabaksgebruik onder de jeugd, variërend in de leeftijd 13 tot en met 17 jaar.

Uit onderzoek blijkt er een stijgende trend te zijn die zeker verontrustend is. Het meest alarmerende resultaat is de toegankelijkheid voor jongeren in de tabaksindustrie, die niet schroomt dat er gerookt wordt en op andere manieren tabak wordt gebruikt, zoals de elektronische sigaret, shisha oftewel de hookahpijp.

Om verandering te brengen in de resultaten is er een werkgroep geïnstalleerd. In deze werkgroep zijn opgenomen, vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Sociale Zaken, Sport en Jeugdzaken en ook van het ministerie van Volksgezondheid. Deze commissie heeft als doel in korte tijd een actieplan te maken, dat voor twee jaren geldt. Verder heeft de actiegroep als taak zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen, die te maken heeft met verbetering binnen ons eigen gezondheidszorgsysteem.

-ministerie van Volksgezondheid-