Vissers leveren grote bijdrage aan zichtbaar maken daders zeepiraterij

10 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 10 juni 2018 – In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut geeft minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie aan dat de vissers een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het zichtbaar maken van de mensen betrokken bij de brute roofovervallen op zee.

De bewindman heeft een vruchtbare ontmoeting gehad met het visserscollectief, het Bureau Slachtofferhulp en de leiding van de afdeling Vreemdelingenzaken van het ministerie van Justitie en Politie. Over het politie onderzoek kon de minister niet veel kwijt, omdat dat nog gaande is.

Het collectief is tevreden met de prestaties van het ministerie van Justitie en Politie en is zelf ook proactief geweest. Zo is bijvoorbeeld de start van de registratie van illegale vissers in Suriname door de Guyanese ambassade een initiatief van het visserscollectief. Zij staat open voor regulering van het vissersbestand en is bereid daar een bijdrage aan te leveren.

De bewindsman geeft verder aan dat de visserijsector heel belangrijk is voor de economie van Suriname en dat het daarom belangrijk is dat er op dat gebied een samenwerking is tussen de verschillende landen in de regio. In de ontmoeting met het collectief is besproken dat zij in het natraject erop mag rekenen dat er verscherping komt van de regulering. Zo staan de vissers niet negatief tegenover de Vessel Monitoring System (VMS). Echter, zij willen zekerheid dat er vanuit de autoriteiten snel zal worden gereageerd bij eventuele misstanden.

Partijen gingen uit elkaar met de belofte de gezamenlijke samenwerking voort te zetten en de moed niet op te geven.

Minister Getrouw was zaterdagmiddag aanwezig in Commewijne bij de uitvaart van één der omgekomen vissers.

Er zijn al verschillende aanhoudingen verricht in zowel Suriname als in Guyana.

-NII-