Waarnemend Korpschef Prade formeel voorgesteld aan KPS

13 June 2018

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 13 juni 2018 – Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie, heeft waarnemend korpschef Roberto Prade formeel gepresenteerd aan hoofd- , onder – officieren en manschappen van het Korps Politie Suriname. Tijdens deze bijeenkomst dinsdag op het hoofdbureau van de politie, vond allereerst de benoeming plaats van de nieuwe waarnemend korpschef van hoofdinspecteur tot commissaris van politie. Hierna werd hij aan de aanwezigen gepresenteerd.

De minister heeft in zijn toespraak de beleidsprioriteiten kenbaar gemaakt. Met name het veiligheidsgevoel dat terug moet binnen de samenleving, rechtshandhaving, rechtsbescherming en motivatie van het personeel. De veiligheid in de samenleving moet zoveel mogelijk gebracht worden naar beheersbare proportie en om daartoe te geraken hebben wij gemotiveerd personeel nodig, zei Getrouw.

De kersverse waarnemend korpschef bedankte aan het begin van zijn speech de collega’s waarmee hij samengewerkt heeft en die ook geholpen hebben aan zijn vorming en groei. “Het wordt werken geblazen. De officieren moeten het verschil uitmaken. Ik verwacht dat wij keihard ertegen aan zullen gaan. Prade sprak verder over de rechtspositie zoals eerder aangehaald door minister Getrouw dat die met de meeste spoed aangepakt zal worden.

Dat de middelen schaars zijn weet ook deze nieuwe korpschef, maar hij gaf aan het niet als een reden te zien om niet te werken. Tot slot benadrukte hij dat zijn deur openstaat voor de officieren alsook de manschappen die de gelegenheid zullen krijgen zich te uiten. Hij zal daarom ervoor zorgen dat hij minimaal één keer in de week audiëntie heeft voor het personeel.

-ministerie van Justitie en Politie-